Et eksperiment på kaikanten

På det nordligste punktet i Stavanger sentrum foreslår Gårdeierforeningen å føre opp et nytt kulturhus. Verden er ikke hva den har vært.