Leieboerne organiserer seg

Stavanger trenger en pådriver i leieboersaker, sier advokat Knut Olav Eldhuset. Tirsdag er han selv en av pådriverne for å stifte Stavanger leieboerforening.