Umulig å jukse

Det nytter ikke å skumlese bøkene for å rekke over flest mulig. Hver enkelt bok har kontrollspørsmål som fjerdeklassingene må svare på når de er ferdig. Til det har de fått en egen skrivebok «Boka om bøker».