Unge unngår kutt

I Forsand kan barn og unge pusta letta ut. Dei slepp etter alt å dømma unna rådmannens sparekniv.