Mer til oljefartøy og gastronomi

Det er glede både i maritime kretser i Rogaland og på GastronomiskInstitutt på Ullandhaug etter at Stortinget har spikretnæringsbudsjettet for neste år. Det blir påplussinger begge steder.Gastronomisk Institutt får en halv million kroner i statsstøtteneste år, etter å ha blitt sultefôret på offentlig støtte i tre årda SND kuttet ut.