Fraflytting snudd i Hjelmeland

Etter flere års fraflytting er Hjelmeland blitt en innflyttingskommune, blant annet får flyktninger nå jobb fra dag én.