Tradisjon fra byferjene

BYBRUA: — Juletreet på toppen av Bybrua er en fortsettelse av en tradisjon som startet på byferjene, forteller seksjonsleder for Vei- og trafikk i Stavanger kommune, Wilhelm Hetland.