E-verksfusjon langt fram

Rådmannen i Suldal rår kommunestyret til å utsetje e-verkssaka til budsjetthandsaminga.