Vil legge ned Vagleleiren

Direktoratet for sivil beredskap anbefaler Justisdepartementet å legge ned Sivilforsvarets skole på Jæren.