Gode erfaringer med ny lov

I 1999 ble tvangsbruk mot psykisk utviklingshemmede regulertgjennom sosialtjenestelovens kapittel 6A. Erfaringene med loven harvært gode, mener fagfolkene.