Stavanger vil ha Finnfast

I Stavangers uttalelse til fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke 20022011 går rådmannen går inn for Finnfast som det beste av tre hovedforbindelser framfor Ny Saudaveg og Sandsfjord bru.