Clemet på Kampen

Statsråd Kristin Clemet med politisk sentralt og lokalt følge inntok Kampen skole i Stavanger fredag.