Kasteballer i systemet

Norges Handikapforbund ber nå om et møte med politikerne i Randaberg.