For alle med et kors å bære

Langfredag var de kristne trossamfunnene forent i en stille korsvandring.