Tjelta kjøper bank

Tjelta Eiendom 1 AS har kjøpt Sandnes Sparebank sitt bygg i sentrumfor 19 millionar kroner. Banken leiger lokala tilbake, fram til deiflyttar inn i eit nybygg på Lura.