Smak, sjå og la garden fortelja soga si

Terjer Hidle frå Nord-Hidle har vald å satsa på kulturturisme. Hennar eige kulturbeite er historieformidlaren.