Politifolk tar presseoppslag tungt

Innad i Stavanger— politiet er det sterke reaksjoner på enkelte medieoppslag om dødsfallet i arresten på politikammeret i februar i år.