- Tvilar på tala

Oddbjørg A. Starrfelt (Ap) vil ikkje kjøpa reknestykket om at Rogaland kjem dårlegaste ut når det gjeld samferdselsmidlar.