- Det kan være litt vanskelig å sove

Hun forstår problemet. Men skulle ønsket seg mer ro. Mary Storakerer gangpasient på sengepost 5E på lungeavdelingen.