- Ikke opptrapping, men nedbygging

— Reaksjonene på statsbudsjettet fra Mental Helse Rogaland er entydige: Langtfra nok.