Frykter ansattes framtid

Butikkeiere frykter permitteringer på grunn av arbeid med avløpsanlegg rundt Kvernevik Ring.