Sevland: Både lovlig og nødvendig

Selv om ordningen kan ha svakheter, er det absolutt nødvendig å holde møtene i forhandlingsutvalget for lukkede dører, sier ordfører Leif Johan Sevland.