Aftenbladet frikjent

Byrettens frifinnelse av Aftenbladet i den såkalte ecstasy-sakenblir stående. Gulating lagmannsrett har forkastetpåtalemyndighetens anke av dommen.