Flinke ungdommer, ekstra flinke jenter

Unge i Eigersund er blant de beste i landet i norskfaget. Samtidig er jentene bedre enn guttene i nesten samtlige fag på landsplan.