Kloakk rett i sjøen

Urenset går kloakken fra et nytt byggefelt med om lag 50 boenheter rett ut i Tauravågen. Men nå skal utslippene stanses.