- Flytt fritid til skolen

Legg noe av barnas hektiske fritid inn i skoledagen, foreslår morog undervisningsinspektør.