MC-førere redd sau

Når en bil og en sau møtes på veien, er sauen den udiskutabelt svakeste parten. Når en sau treffer på en motorsyklist er partene trolig like redde.