Pestfare også for Rogalandsselen

Også sel i Rogaland kan dø av pest. Det tror naturoppsynsmann Jim Güttrup i Tvedestrand.