Det bobler av sentrumsplaner

En ny giv ser ut til å feie over det gamle sentrumsområdet iSandnes. — Jeg synes det er en betydelig endring fra i fjor. Engryende optimisme, sier Anne Merete Skogland, byplanlegger medhovedansvar for sentrum.