Medhaug takka nei

Eit einstemmig gruppestyre i Kristeleg Folkeparti tilbaud i går JanBirger Medhaug leiarvervet i samferdselskomiteen i fylkeskommunen.Men Medhaug ville ikkje, så lenge han ikkje fekk plass ifylkesutvalet.