Kildesorteringen er smittefarlig i varmen

De brune dunkene med matavfall utgjør en bakterietrussel som viikke aner omfanget av, mener direktør Trygve Eklund i Statensarbeidsmiljøinstitutt.