Hjertetomaten er undervegs

Tomatdyrkarane er på leit. Lycopen er stikkordet. Tomatar med meir lycopen blir den nye helsetomaten.