Øye-operasjon forvekslet med brokk

Trygve Egeland trodde han skulle ta en liten øyeoperasjon. Dagenfør innleggelse oppdaget Riska legekontor at han var skrevet innfor brokkoperasjon.