• FOTO: Erik Holsvik

Forsvarsansatte forlater hovedkvarteret på Jåttå