- Naturlig med en gjennomgang av hjemmehjelpen

Hjemmehjelpene på Hundvåg må kjøre til Storhaug tre ganger dagen etter en omorganisering av tjenesten. Nå vil Odd Kristian Reme (Ap) ha en gjennomgang av det nye opplegget.