– Lag turveien til Jærhavet over vår gård

Mens hageeiere, som de på Gausel, ofte raser når storsamfunnet vil lage tursti over deres eiendommer, er holdningen stikk motsatt hos bonde Ingvald Erga på Jæren.