Kulturhus i Frp- og bedehusland, nei, takk og pris...

Skulle me endeleg få gang på eit skikkeleg jærsk kulturhus? Rådmannen i Time drista seg frampå med forslag, men i bedehus-, KrF— og Frp-land vart forslaget sjølvsagt rive i fillebitar.