• Pål Christensen

Horne vil ikke blande seg inn i lønnskamp