• Tor Inge Jøssang

Smittet aktivister dyra?

Aktivister som har gått fra pelsfarm til pelsfarm for å kartlegge brudd på dyrevernloven kan ha bidratt til spredning av den tapsbringende mink-sykdommen plasmacytose.