Nye boliger på Austrått

Vindhagen AS planlegger å bygge 15 eneboliger, ti rekkehus og en toetasjes blokk med 24 boenheter på Austrått.