• Pål Christensen

Hva nå Ryfast?

Ryfast koster 4,4 milliarder å bygge, men utgiften stopper ikke der. Driften av den ferdige tunnelen koster like mye hvert år som driften av dagens ferjetilbud.