Brysom mann i Åkrehavn

Tre turer måtte politiet legge til Åkrehavn. Først for å hjelpe, så for å fjerne og til slutt for å arrestere en 60 år gammel mann.