• HØRER PÅ UNGDOMMEN: Fritidssjef Tone Strømø og Gurid Lomeland fra fagstab skole i Sandnes vil arbeide for at barn og unge skal bli bedre sett og hørt i Sandnes. Helene Andreassen

Barn i Sandnes vil bestemme