100 millioner til støyskjerming

Selv om lydnivået går ned når godstrafikken forsvinner, bruker Jernbaneverket 100 millioner kroner på støyskjerming langs det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger.