• Egil Eriksson

Fotogen og omstridt 30-åring

Byøyene ble for alvor omdannet fra spredtbygde til tettbygde i årene etter at Bybrua åpnet ved års— skiftet 1977/78.