• Knut S. Vindfallet

Ventelister fram til sommeren 2009

Unge rusavhengige står opp mot et år i kø for langtidsbehandling. Hver dag i ventetiden er livsfarlig.