Arbeidsplasser fra Madla til Bergen

Nedleggelsen av KNM «Harald Haarfagre» på Madla blir svært kostbar og uten mening, sier viseadmiral.