Ferjeløsning for Finnøy i boks

Ferjetilbudet til øyene i Finnøy som ikke er landsfaste, blir omtrent som i dag også når Finnfast er på plass. Og det uten at ferjesambandet til Nedstrand blir avviklet.