• Odd Rune Askeland

Kari Ugland ny sjef i Helse Fonna

Styret i Helse Fonna bestemte seg i dag for å tilsetje Kari Ugland som administrerande direktør for føretaket.