- Helt uforsvarlig

Langvarig stress kan føre til kroppslige reaksjoner og merkelig atferd, sier professor i sosialpsykologi ved NTNU, Arnulf Kolstad.